Konteyner Yükleme Boşaltma

 • Karadan gemiye, gemiden karaya yükleme ve bosaltma (Tahmil - Tahliye) Hizmetleri
 • Dolum sahasına getirilen konteynerlere makine veya makinesiz iç dolum ve bosaltım hizmetlerinin verilmesi.
 • Yüklenen konteynerlere gerektiginde lashing hizmetleri verilmesi.
 • Kuru yüklerin (Hurda, Kağıt, Çubuk demir, Sac ürünleri v.b.) Gemi kamyona veya kamyondan gemiye yükleme ve bosaltma hizmetleri.
 • Yükün, rıhtımı ve geçici depolama yerlerinden veya kara - deniz vasıtasından alınıp, gemi veya bordasına getirilmesi yüklenmesi, geminin ambar veya güvertesine indirilmesi, yükleme - boşaltma lashing hizmetlerinin verilmesi.
 • Gemiye Yükleniş olan konteynerlerin, çeşitli nedenlerden dolayı (Yerinin degistirilmesi, Yanlıs Yere Hatalı Yüklenmesi) Gemiden Karaya, Karadan tekrar gemiye yüklenmesi ile olusan yer degistirme shifting hizmetlerinin saglanması.
 • Konteynerlerin, geminin icinde, gemi ambarları arasında veya aynı ambar icinde konteynerlerin ve yükün indirilmeden ve boşaltmadan yerinin degistirilmesi, gemi - içi shifting hizmetlerinin saglanması.
 • Konteynerlerin Bulunduğu yerde açılıp içine bakılması yada ön tarafından numune alınması konteyner muayene hizmetlerinin saglanması.
 • Taşmalı düz konteynerlerde konteynerin yada yükün araç üzerine stacker veya sapan ile alınmasının sağlanması.
 • İhracat yüklemesi yapılacak olan konteynerleri içini konteyner yükleme sahasında konteynerın kağıt ile kaplanmasının gerçekleştirilmesi.
 • İhracat dolumu için konteynerların içlerinin süpürülmesi ve ya talep edilirse konteynerlerin yıkama istasyonlarına getirilip yıkanıp kurutulması.
 • Konteynerlerin içindeki yükleri sağlamlaştırmak ve sabitleştirmek için yüklerin konteynerlere baglanması veya bağlarının çözülmesi lashing ve ınlashing hizmetlerinin verilmesi.
 • Üstü açık konteynerlerin üstüne muşamba örtülmesi ve benzeri hizmetlerin verilmesi.